Tervetuloa

Etelä-Hervannan koulu on luokkien 1 - 9 yhtenäiskoulu, joka tarjoaa monipuolista koulutusta ja antaa hyvät valmiudet jatko-opintoihin. Korostamme erityisesti suvaitsevaisuutta, oikeudenmukaisuutta sekä vastuuta itsestä ja ympäristöstä. Koulussamme työskentelee yli 700 oppilasta ja yli 70 opettajaa.

Etelä-Hervannan koulun päärakennuksessa opiskelevat luokat 1 - 9, kolme perusopetuksen valmistavaa ryhmää ja viisi erityisopetuksen luokkaa. Lisäksi koulussamme on 9. luokalla joustavan perusopetuksen JOPO-luokka.

Kisapuiston koulutalossa opiskelee  sekä alakoulun että erityisopetuksen luokkia.

Vuosiluokilla 7.-9. koulussamme on mahdollista opiskella matematiikka-tietotekniikkapainotteisella luokalla.