Vuosiluokkien 1-9 yhtenäiskoulu

Tampereen Hervannassa

 

Etelä-Hervannan koulu on luokkien 1 - 9 yhtenäiskoulu, joka tarjoaa monipuolista koulutusta ja antaa hyvät valmiudet jatko-opintoihin. Korostamme erityisesti suvaitsevaisuutta, oikeudenmukaisuutta sekä vastuuta itsestä ja ympäristöstä. Koulussamme työskentelee noin 800 oppilasta ja yli 70 opettajaa.

Etelä-Hervannan koulun päärakennuksessa opiskelevat luokat 1 - 9, kolme perusopetuksen valmistavaa ryhmää ja kuusi erityisopetuksen luokkaa. Lisäksi koulussamme on 9. luokalla joustavan perusopetuksen JOPO-luokka.

Kisapuiston koulutalossa opiskelee sekä alakoulun että erityisopetuksen luokkia.

Vuosiluokilla 7 - 9 koulussamme on mahdollista opiskella matematiikka-tietotekniikkapainotteisella luokalla. Ja ensi lukuvuonna Kokeellinen tiede- painotteisella luokalla.

Etelä-Hervannan koulu

Mekaniikanpolku 9

33720 TAMPERE