Vuosiluokkien 1-9 yhtenäiskoulu Tampereen Hervannassa

 

Etelä-Hervannan koulu on luokkien 1 - 9 yhtenäiskoulu, joka tarjoaa monipuolista koulutusta ja antaa hyvät valmiudet jatko-opintoihin. Korostamme erityisesti suvaitsevaisuutta, oikeudenmukaisuutta sekä vastuuta itsestä ja ympäristöstä.

Koulumme toimintakulttuurissa korostuu käyttäytymisen ohjaaminen myönteiseen suuntaan. Keskiössä on oppilaiden luonteenvahvuuksien ja myönteisten tunteiden tunnistaminen ja hyödyntäminen. 

Avaintaitojamme ovat: Kunnioitan muita, otan vastuun ja olen sisukas.

Koulussamme työskentelee noin 900 oppilasta ja yli 80 opettajaa. Lisäksi koulussa on noin 120 eskarilaista.

Etelä-Hervannan koulun sijaitsee Tampereen teknillisen yliopiston Konetalon 3. ja 4. kerroksessa Koulussa opiskelevat luokat 1 - 9, kolme perusopetuksen valmistavaa ryhmää ja kuusi erityisopetuksen luokkaa. Lisäksi koulussamme on 9. luokalla joustavan perusopetuksen JOPO-luokka.

Pelipuiston koulutalossa opiskelee sekä alakoulun että erityisopetuksen luokkia.

Vuosiluokilla 7 - 9 koulussamme on mahdollista opiskella Kokeellinen tiede- painotteisella luokalla.

 

Oppilaiden reitit Konetalolle tästä.