Vuosiluokkien 1-9 yhtenäiskoulu Tampereen Hervannassa

 

Etelä-Hervannan koulu on luokkien 1 - 9 yhtenäiskoulu, joka tarjoaa monipuolista koulutusta ja antaa hyvät valmiudet jatko-opintoihin. Korostamme erityisesti suvaitsevaisuutta, oikeudenmukaisuutta sekä vastuuta itsestä ja ympäristöstä.

Koulumme toimintakulttuurissa korostuu käyttäytymisen ohjaaminen myönteiseen suuntaan. Keskiössä on oppilaiden luonteenvahvuuksien ja myönteisten tunteiden tunnistaminen ja hyödyntäminen.  Avaintaitojamme ovat:

 Kunnioitan muita, otan vastuun ja olen sisukas

Koulussamme työskentelee noin 800 oppilasta ja yli 70 opettajaa. Lisäksi koulussa on noin 100 eskarilaista.

Etelä-Hervannan koulun päärakennuksessa opiskelevat luokat 1 - 9, kolme perusopetuksen valmistavaa ryhmää ja kuusi erityisopetuksen luokkaa. Lisäksi koulussamme on 9. luokalla joustavan perusopetuksen JOPO-luokka.

Pelipuiston koulutalossa opiskelee sekä alakoulun että erityisopetuksen luokkia.

Vuosiluokilla 7 - 9 koulussamme on mahdollista opiskella Kokeellinen tiede- painotteisella luokalla.

Lukuvuosi 2017 - 2018

 

Lukuvuosi rakentuu syyslukukaudesta ja kevätlukukaudesta. Opetukseen tauon tuovat paitsi kesäloma myös syysloma, talviloma ja pääsiäisloma, sekä arkipäiviksi osuvat juhlapäivät. Lauantait ovat vapaapäiviä lukuun ottamatta kevätlukukauden päättymispäivää. 

Syyslukukausi

to 10.8.2017 - pe 22.12.2017

Syysloma

ma 16.10.2017 – pe 20.10.2017

Kevätlukukausi

ma 8.1.2018 – la 2.6.2018

Talviloma

ma 26.2.2018 - pe 2.3.2018 

Pääsiäinen

pe 30.4.2018 - ma 2.4.2018

Helatorstai

to 10.5.2018