Kielivalinta 2. ja 3. luokkalaisille

24.1.2018

Tammi-helmikuussa on 2. ja 3. luokan oppilailla kielivalintojen aika. 2.-luokkalaiset valitsevat A1-kielen eli sen kielen, jolla he aloittavat vieraan kielen opintonsa 3. luokan alussa.  

3. luokan oppilailla on mahdollisuus valita A1-kielen lisäksi vapaaehtoinen A2-kieli, jonka opinnot alkavat 4. luokalla. Molemmat kielivalinnat ovat sitovia perusopetuksen ajan.

Kielivalinnat tehdään Helmessä. Kielivalintojen sähköiset lomakkeet ovat auki 29.1. - 18.2.2018.  Kielivalintalomakkeet löytyvät Helmessä kohdasta ”Opinnot” ja sieltä kohdasta ”Lomakkeet”.

Muistathan, että myös A2 -kielen valinta merkitään Helmeen. Myös vapaaehtoisen A-englannin (A2-englanti) valinta tulee merkitä, kuten myös ilmoitus siitä, että oppilas ei valitse vapaaehtoista A2-kieltä.

Jos 2. luokan oppilas on hyväksytty opetussuunnitelmalliseen painotukseen (kuvataide, liikunta, musiikki), tekevät huoltajat kielivalinnan painotusta tarjoavan koulun kielitarjonnan mukaan. Tällöin lomakkeelle merkitään kouluksi painotuskoulu. Tämä ei koske kuitenkaan Tampereen yliopiston normaalikoulua, jonka osalta kielivalinta tehdään erikseen.

Kieliryhmien vähimmäiskokoraja on A1-kielessä 12 oppilasta ja A2-kielessä 16 oppilasta. Vapaaehtoisen englannin (A2-englanti) voidaan perustaa pienemmälläkin oppilasmäärällä. Koululta saa tietoa kielitarjonnasta sekä mahdollisuudesta vaihtaa koulua kielivalinnan vuoksi (A1-kieli) tai mahdollisuudesta käydä kielen tunneilla toisessa koulussa (A2-kieli).

Vieraiden kielten avulla aukeaa uusi maailma vieraisiin kulttuureihin ja oma kulttuuri-identiteetti vahvistuu. Kannustamme tekemään rohkeita kielivalintoja!

Liitteet