JOPO

Vanhempainilta

Järjestämme JOPO-luokan vanhempainillan omassa luokkatilassamme keskiviikkona 30.8.17 klo 16.30.

 

Aloittavat oppilaat

KOULU ALKAA JOPO-LUOKASSA TORSTAINA 10.8.2017 KLO 9.00. OLE AJOISSA PAIKALLA!

Mukaan tarvitset myönteisen asenteen ja mielellään myös kirjastokortin. Luokka sijaitsee koulun toisessa päässä ja alakerrassa.

 

Joustava perusopetus

JOPO-toiminta alkoi valtakunnallisena hankkeena vuonna 2006, ja nykyisin se on Tampereella perusopetuksen vakiintunutta toimintaa. JOPO-ryhmiä Tampereella on neljä; Etelä-Hervannan, Hatanpään, Takahuhdin ja Tesoman kouluilla. JOPO-ryhmien oppilaat ovat 9. luokkalaisia, ja heidän kanssaan työskentelee työparina opettaja sekä nuoriso-ohjaaja.

Opetus JOPO-ryhmässä toteutetaan joustavasti yleisen opetussuunnitelman mukaisesti. Perinteisen luokkaopiskelun lisäksi JOPOssa painotetaan toiminnallisuutta ja työpainotteisuutta (mm. työpaikkaopiskelujaksot, leirikoulut, yritysvierailut, koulutuskokeilut ammattiopistoissa sekä erilaiset vierailut ja tutustumiskäynnit).

JOPO-toiminnan tavoitteena on tukea nuoren koulunkäyntiä, arjen hallintaa sekä sitoutumista opiskeluun myös peruskoulun jälkeen. Käytännönläheisempi tapa oppia voi parantaa koulumotivaatiota ja auttaa nuorta suorittamaan peruskouluopinnot loppuun omien kykyjen mukaisesti. Tärkeä tavoite on myös selkiinnyttää kunkin oppilaan tulevaisuuden näkymiä.

JOPO-toiminta tapahtuu perusopetuksen yhteydessä ja on tarkoitettu yleisopetuksen oppilaille, joilla on vaikeuksia suoriutua peruskoulusta. JOPO-opetus sopii erityisesti niille oppilaille, joiden opintomenestys ei ole vastannut tavoitteita tai oppilaan todellista osaamista. JOPO-luokan oppilaat noudattavat perusopetuksen opetussuunnitelmaa ja saavat samanlaisen päättötodistuksen kuin muutkin yhdeksäsluokkalaiset. Tavoitteena on keskiarvon nostaminen ja peruskoulun päättötodistuksen saavuttaminen.

 

Haku lukuvuodelle 2018-2019

Hakuaikataulusta ja yksityiskohdista tulee tänne tietoa vuoden 2018 alussa. JOPO-luokalle haetaan ensisijaisesti sähköisellä hakulomakkeella. Haku alkaa kevällä 2018. JOPO-opiskelusta kiinnostuneille ja heidän huoltajilleen järjestetään avoin infotilaisuus. Kaikki hakijat haastatellaan.

 

Lisätietoa täältä.

 

Vastaamme mielellämme mahdollisiin kysymyksiinne!

 

Jopo-luokan opettaja Aki Huotari p. 040 800 4275

aki.huotari(at)tampere.fi

 

Nuoriso-ohjaaja Sonja Koivula p. 040 806 2664

sonja.koivula(at)tampere.fi