Opiskelu

Opetusta peruskoulussa ohjaa koulun opetussuunnitelma. Koulun opetussuunnitelmaan on kirjattu koulutyön tavoitteet, mitä aineita koulussa opiskellaan, miten koulussa työskennellään ja miten oppilaita voidaan tukea.

Kaikilla vuosiluokilla opiskellaan laaja-alaisten taitotavoitteiden mukaisesti sekä toteutetaan syksystä 2016 alkaen ainakin yksi ilmiökokonaisuus vuosittain. Koulussamme alakoulun valinnaisaineet on toteutettu ilmiöpohjaisina oppimiskokonaisuuksina, joita toteuttamassa voi olla useampi opettaja. Opetusryhmissä voi tällöin olla oppilaita eri luokkatasoilta.

Luokilla 1.–6. on oma luokanopettaja, joka opettaa pääosan tunneista. Aineenopettajat opettavat luokkia 7-9. Yhdessä oman opettajan kanssa voi työskennellä erityisopettaja, suomi toisena kielenä -opettaja, nivelopettaja tai koulunkäynninohjaaja. 

Oppilaat saavat koulusta maksutta oppikirjat ja muun oppimateriaalin, jonka koulu itse valitsee. Sähköisiä oppimateriaaleja käytetään muun oppimateriaalin ohella.

PDF-tiedosto170920_Ehtan_Tuntijaot_yleisopetus.pdf (6 kB)
Yleisopetuksen luokkien 1-9 tuntijako lukuvuonna 2017-2018
PDF-tiedosto170920_Ehtan_Tuntijaot_KokeellinenTiede.pdf (6 kB)
Kokeellinen tiede -painotusopetuksen tuntijako
PDF-tiedosto170920_Ehtan_Tuntijaot_MA_AT_painotus.pdf (4 kB)
Matematiikka tietotekniikka -painotusopetuksen tuntijako