Erityisopetus

 

Osa-aikainen erityisopetus

Erityisopetus on yksilönohjausta ja pienryhmäohjausta niille oppilaille, joilla on esim. lieviä oppimis- ja sopeutumisvaikeuksia, tilapäisiä kouluvaikeuksia, sosioemotionaalisia vaikeuksia tai puhe- ja lukivaikeuksia. Erityisopetus auttaa koulutuksen ja kasvatuksen toteutumista oppilaan edellytysten mukaan niin, että hän selviytyy yleisopetuksessa ja suorittaa oppivelvollisuutensa.

Opiskelu tapahtuu pienryhmissä tai oppilaan omassa luokassa samanaikaisopetuksena. 

 

Luokkamuotoinen erityisopetus

Etelä-Hervannan koulun luokkamuotoinen erityisopetus on tarkoitettu erityistä tukea tarvitseville oppilaille, joilla on laaja-alaisia oppimisen ongelmia. Luokkamuotoiseen erityisopetukseen tarvitaan erityisen tuen päätös ja oppilaiden oppivelvollisuus on yleensä 11–vuotinen (pidennetty oppivelvollisuus). Erityistä tukea tarvitsevilla oppilailla on omat kotiluokkansa. Luokkien pieni oppilasmäärä ja useampi ohjaava aikuinen auttavat oppimaan mahdollisimman yksilöllisesti. Koulussa pidetään tärkeänä, että sen kaikilla oppilailla on mahdollisuus oppia ja kasvaa yhdessä muiden kouluyhteisön jäsenten kanssa.

Oppilaan kasvatukseen, kuntoutukseen ja opetukseen osallistuvat henkilöt laativat yhdessä huoltajien kanssa oppilaalle henkilökohtaisen opetuksen järjestämistä koskevan suunnitelman (HOJKS). 

 

 

Laaja-alaiset erityisopettajat

Eskari-1. lk Leena Yli-Rahnasto     puh. 040-8004276

2-3. lk Marjaana Suominen           puh. 040-8004276

4-5. lk Kirsi Pöyhönen                  puh. 040-6349969

6-9. lk Tanja Granat                    puh. 040-6683539

8-9. lk Harri Uskelin                    puh. 040 518 9654

7-9 lk. Hannes Ikäheimo