Kokeellinen tiede -painotus

Kokeellinen tiede -painotus

Painotuksemme on tarkoitettu matemaattisesti tai luonnontieteellisesti suuntautuneille oppilaille, jotka kaipaavat vahvoja taitoja tulevaisuutta varten. Opetuksessa painotetaan tutkimuksellisuutta, kokeellisuutta ja eri tieteenalojen yhteyksiä luonnontieteissä ja ilmiöissä. Esimerkiksi kemian ja biologian perustaidot ja soveltavuus liitetään kotitalouden taitoihin ja toimintaan. Painotuslinjan teemat muodostuvat tulevaisuuden kannalta tärkeiden aiheiden mukaisesti: ihmisen terveys, ekologisuus ja teknologian hyödyntäminen, ympäristöstämme huolehtiminen. Opetuksessa pyritään hyödyntämään tehokkaasti teknologian tarjoamia mahdollisuuksia.

Painotuslinjallemme haetaan pääsykokeella, joka sisältää teoriaa ja soveltuvuutta mittaavat osiot. Koe sisältää matematiikan, fysiikan, kemian ja biologian tehtäviä. Soveltuvuutta voidaan myös mitata kokeellisilla töillä ja/tai haastatteluilla. Painotusluokalle valitaan enintään 16 oppilasta.

 

 

Painotuksen hakuaika on 11.12.2017-19.1.2018. Haku tapahtuu Helmessä sähköisellä lomakkeella Opinnot -välilehdeltä. Muualta tuleville tulee avoin hakemus Tampereen kaupungin sivuille, josta löytyy myös yleistä tietoa Tampereen kaupungin painotuksista.

Painotuksesta järjestetään tiedotustilaisuus 6. luokan vanhempainillan yhteydessä torstaina 11.1.2018 klo 17.30 koulun ruokalassa (kulku A-ovesta Mekaniikan polun puolelta). Tilaisuuteen ovat tervetulleita myös muiden koulujen oppilaat ja oppilaiden vanhemmat.

Soveltuvuuskoe järjestetään keskiviikkona 31.1.2018 klo 12.30 Etelä-Hervannan koululla. Soveltuvuuskoe kestää 2 tuntia sisältäen teoria- ja käytännön työkokeen. Kulku A-ovesta aulaan, josta opettajat noutavat oppilaat soveltuvuuskokeeseen.

Tieto painotukseen valituille 19.2.2018 mennessä. Valinta on sitova eikä sitä voi vaihtaa 7. - 9. luokkien aikana. Opiskelupaikan vastaanottaminen tulee vahvistaa 2.3.2018 mennessä.

PDF-tiedostovanhempainiltamateriaali.pdf (3.7 MB)
Vanhempainillassa tammikuussa 2018 käytetty materiaali