Kokeellinen tiede -painotus

Kokeellinen tiede -painotus

Painotuksemme on tarkoitettu matemaattisesti tai luonnontieteellisesti suuntautuneille oppilaille, jotka kaipaavat vahvoja taitoja tulevaisuutta varten. Opetuksessa painotetaan tutkimuksellisuutta, kokeellisuutta ja eri tieteenalojen yhteyksiä luonnontieteissä ja ilmiöissä. Esimerkiksi kemian ja biologian perustaidot ja soveltavuus liitetään kotitalouden taitoihin ja toimintaan. Painotuslinjan teemat muodostuvat tulevaisuuden kannalta tärkeiden aiheiden mukaisesti: ihmisen terveys, ekologisuus ja teknologian hyödyntäminen, ympäristöstämme huolehtiminen. Opetuksessa pyritään hyödyntämään tehokkaasti teknologian tarjoamia mahdollisuuksia.

Painotuslinjallemme haetaan pääsykokeella, joka sisältää teoriaa ja soveltuvuutta mittaavat osiot. Koe sisältää matematiikan, fysiikan, kemian ja biologian tehtäviä. Soveltuvuutta voidaan myös mitata kokeellisilla töillä ja/tai haastatteluilla. Painotusluokalle valitaan enintään 16 oppilasta.