Nivelopetus

 

Nivelopetus on tarkoitettu yläkoulun valmistavan opetuksen jälkeen oppilaalle, joka tarvitsee paljon kielellistä tukea opintojensa etenemiseksi.

Nivelopetuksen oppilaat kuuluvat yleisopetuksen luokkaan ja osallistuvat luokkansa opetukseen niin paljon kuin mahdollista. Nivelessä opiskelevan lukujärjestykseen yhdistetään nivelopettajan pitämiä oppitunteja oppilaan yksilöllisten oppimistarpeiden mukaan. Tukea annetaan etenkin luetun ymmärtämisessä sekä käsitteistön ja sanaston opettelussa. Myös samanaikaisopetusta annetaan mahdollisuuksien mukaan, ja silloin nivelryhmän opettaja on mukana yleisopetuksen tunneilla ohjaamassa oppilaita.

Nivelryhmässä opiskellaan vuosi kerrallaan ja oppilaan oppimissuunnitelmaa päivitetään jatkuvasti. Kun katsotaan, että oppilas pärjää ilman nivelen tukea, hän palaa oman koulualueensa kouluun kahdeksannelle tai yhdeksännelle luokalle.

Nivelryhmään liittyy vahva oppilashuollon tuki. Lisäksi yläkoulun aineenopettajat, suomi toisena kielenä -opettajat ja valmistavan opetuksen opettajat tekevät paljon yhteistyötä oppilaan tukemiseksi.