Oppilaanohjaus

Oppilaanohjaus on oppiaine, jonka sisältöjä käydään läpi opinto-ohjaajan johdolla. Oppilaanohjaukseen kuuluu luokkatunteja, pienryhmäohjausta ja henkilökohtaista ohjausta sekä työelämään tutustumista.

Oppilaanohjausta annetaan 1.-6. luokilla oppiaineiden ja koulun muun toiminnan yhteydessä. 7.-9. luokilla oppilaanohjaus on oma aine ja sen tunnit on sijoitettu lukujärjestykseen.

Sisältöalueina ovat oppilaan kasvuun ja kehitykseen liittyvät asiat, työelämätuntemuksen lisääminen, oppimaan oppiminen ja jatko-opintoihin ja elämän uralle ohjaaminen.

Seitsemännellä luokalla keskitytään yläkoulun opiskeluun liittyviin asioihin, kuten opiskelutapoihin ja valinnaisaineiden valintaan. Kahdeksannella luokalla tutustutaan ammatteihin ja työelämään ja yhdeksännellä jatko-opintomahdollisuuksiin ja niiden valintaan.

Itsetuntemuksesi lisääntyy, kun kartoitat kykyjäsi, kiinnostuksen kohteitasi, vahvuuksiasi ja kehittymismahdollisuuksiasi kunkin luokkatason sisältöalueisiin liittyen.

 

Etelä-Hervannan koulun opinto-ohjaajat:

LUOKAT 7A, 7C, 7D, 8A, 8C, 8D, 9A, 9C, 6-9I, 6-9K, valmistava opetus

Tuula Weijo

puh. 040 8237180

sähköposti: tuula.weijo@tampere.fi

 

LUOKAT 7B, 8B, 9B ja 9J

Minna Majuri (ma-ti EHTA ja ke-pe Linnainmaan koulu)

puh. 044 4863751

sähköposti: minna.majuri@tampere.fi