Oppilashuolto

Oppilashuolto on oppilaan hyvinvointia tukevaa työtä, johon osallistuvat kaikki kouluyhteisössä työskentelevät.

Koulussa oppilaan ensisijaisia auttajia ovat luokanopettaja/luokanvalvoja ja muut opettajat, jotka yhteistyössä neuvotellen oppilaan ja huoltajien kanssa suunnittelevat ja toteuttavat sovitusti tarvittavia tukitoimia. Tarvittaessa tehdään yhteistyötä koulun muiden oppilashuollon työntekijöiden kanssa.

  • Oppilashuoltoon kuuluu lapsen ja nuoren oppimisen perusedellytyksistä, fyysisestä, psyykki­sestä ja sosiaalisesta hyvinvoinnista huolehtiminen.
  • Oppilashuolto on sekä yhteisöllistä että yksilöllistä tukea.
  • Tavoitteena on luoda terve ja turvallinen oppimis- ja kouluympäristö, suo­jata mielenterveyttä ja ehkäistä syrjäytymistä sekä edistää kouluyhteisön hyvinvointia.
  • Kaikki Etelä-Hervannan koulun aikuiset vastaavat omalta osaltaan oppilashuoltotyön tavoitteiden toteutumisesta.
  • Etelä-Hervannan koulun oppilashuoltoa koordinoi moniammatillinen oppilashuoltoryhmä.

 

OPPILASHUOLLON TOIMIJAT

Rehtori  Ulla Ojalammi

Apulaisrehtori Saara Kudjoi

Vararehtori Satu Alakoski

Opinto-ohjaaja Tuula Weijo

Terveydenhoitaja Jenni Tulehmo

Koulukuraattori Ruuta Parras

Koulupsykologi  Maria Hietanen

Erityisopettaja Harri Uskelin

Erityisopettaja Tanja Granat

Erityisopettaja Kirsi Pöyhönen

Erityisopettaja Leena Yli-Rahnasto

Erityisopettaja Hannes Ikäheimo

Erityisopettaja Marjaana Suominen

Kisapuiston yksikön vastuuopettaja Tuija Ahola

Puhelinnumerot ovat näkyvillä Yhteystiedot -sivulla.

Huoltaja tai opettaja voi ottaa yhteyttä keneen tahansa oppilashuoltoryhmän jäseneen ollessaan huolissaan oppilaan tilanteesta. Näin asia saadaan oppilashuoltoryhmän käsiteltäväksi

Koulumme oppilashuoltoon osallistuu myös keskisen alueen yhteinen psykiatrinen sairaanhoitaja. Psykiatriseen sairaanhoitajaan saa yhteyden oppilashuoltoryhmämme kautta. Psykiatrinen sairaanhoitaja on nuorisopsykiatrian poliklinikan kautta koulumaailmaan jalkautunut työntekijä.